Tìm kiếm văn bản

KH CNTT năm 2020

KẾ HOẠCH Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm học 2020 – 2021

Số kí hiệu 131/KH-THCS
Ngày ban hành 26/10/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực 26/10/2020
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành THCS
Người ký Nguyễn Quốc Đạt

Nội dung

UBND HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG THCS BÌNH MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do – Hạnh phúc
Số: 131/KH-THCSBM Bình Minh, ngày 27 tháng 10  năm 2020

KẾ HOẠCH
Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm học 2020 – 2021
 
 

Căn cứ công văn số 3610/SGDĐT-VP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2020 – 2021;
Thực hiện công văn số 664/KH-GD&ĐT ngày 21/10/2020 của Phòng  GD&ĐT Thanh Oai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2020 – 2021;
Trường THCS Bình Minh xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin năm học 2020 – 2021 như sau:
I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Triển khai có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia trong ngành Giáo dục; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động giáo dục và đào tạo theo Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025".
  2. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu Ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Khai thác sử dụng có hiệu quả hệ thống HanoiStudy phục vụ học sinh học tập, ôn luyện, khảo sát chất lượng học tập trực tuyến. Chuyển đổi hình thức gửi, nhận báo cáo số liệu sang hình thức trực tuyến.
  3. Tăng cường ứng dụng CNTT trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học, thi và kiểm tra đánh giá, quản lý giáo dục, quản trị nhà trường; áp dụng dạy, học trực tuyến; phát triển kho học liệu số toàn Ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung, kho bài giảng e-learning số hóa dùng chung.
II. Nhiệm vụ cụ thể
  1. Ứng dụng CNTT trong các hoạt động điều hành và quản lý giáo dục.
  a) Tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục (tại địa chỉ csdl.moet.gov.vn và csdl.hanoi.edu.vn) theo yêu cầu của Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu Ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội.
  b) Thực hiện quản lý trường học trên nền tảng cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục (do Bộ GDĐT quản lý); Sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử tích hợp trên cơ sở dữ liệu Ngành tại địa chỉ http://csdl.hanoi.edu.vn (có thể dùng sổ in ra từ phần mềm, đáp ứng đúng, đủ nội dung, có xác nhận của người có thẩm quyền hoặc gắn chữ ký điện tử); Triển khai sử dụng phần mềm truyền thông ENetViet nhằm đáp ứng yêu cầu gửi, nhận thông tin chỉ đạo, điều hành một cách an toàn, đầy đủ, chính xác từ Phòng tới  các đơn vị trường, tương tác, trao đổi thông tin giữa phụ huynh với nhà trường, tăng cường áp dụng các giải pháp trao đổi thông tin miễn phí như tin nhắn OTT, email, ứng dụng trên thiết bị di động và website giáo dục.
c) Tiếp tục triển khai Hệ thống quản lý tuyển sinh trực tuyến, phần mềm quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đáp ứng nhu cầu thông tin quản lý giáo dục một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các cấp từ trường học, phòng GDĐT, Sở GDĐT, UBND Thành phố và Bộ GDĐT; thực hiện thanh toán học phí không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục.
d) Triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản, chữ ký điện tử trong việc gửi, nhận qua mạng văn bản hành chính thông thường tại các đơn vị trường và tại Phòng GD&ĐT.
e) Tăng cường ứng dụng phương thức họp trực tuyến để tổ chức họp, hội nghị, hội thảo qua mạng và tổ chức sinh hoạt chuyên môn nói chung và sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 nói riêng (đặc biệt đối với hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường, quân, huyện, Thành phố); tiếp tục triển khai hiệu quả hệ thống hội nghị trực tuyến phục vụ kết nối giữa phòng GD&ĐT với Sở GDĐT; khai thác sử dụng hiệu quả hệ thống họp qua mạng do Bộ GDĐT cung cấp miễn phí tại địa chỉ http://hop.moet.edu.vn.
f) Tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại các cơ sở giáo dục, phòng GD&ĐT theo quy định tại Thông tư số 37/2020/TT - BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ GDĐT.
 g) Khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin toàn Ngành gồm:
 - Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT tại địa chỉ: hanoi.edu.vn.
 - Cổng thông tin thi và tuyển sinh của Bộ GDĐT tại địa chỉ http://thituyensinh.vn.
        - Kho bài giảng e-leanring tại địa chỉ https://elearning.moet.edu.vn.
 - Phân hệ học tập, ôn tập, kiểm tra, đánh giá trực tuyến tại địa chỉ https://study.hanoi.edu.vn.
  h) Duy trì nề nếp trong việc cập nhật thông tin điều hành của Ngành, phổ biến đến cán bộ, giáo viên, học sinh Cổng thông tin điện tử của trường tại địa chỉ thcsbinhminh.thanhoai.edu.vn;
2. Ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học, thi và kiểm tra đánh giá
a) Sử dụng hệ thống http://study.hanoi.edu.vn nhằm ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học, thi và kiểm tra đánh giá trong tất cả các môn học; triển khai phương thức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình; triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT trong kiểm tra, đánh giá (xây dựng ngân hàng câu hỏi, phần mềm khảo thí và các điều kiện triển khai).
b) Phổ biến, hướng dẫn giáo viên, học sinh và các nhà trường khai thác kho bài giảng e-learning của Bộ GDĐT tại địa chỉ http://elearning.moet.edu.vn, của Sở GDĐT tại http://study.hanoi.edu.vn.
c) Triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông theo hướng dẫn tại văn bản số 5807/BGDĐT-CNTT ngày 21/12/2018 của Bộ GDĐT; các đơn vị chủ động xây dựng trường học điện tử, lớp học điện tử (các giải pháp giáo dục thông minh) ở những nhà trường có điều kiện.
d) Lựa chọn các giải pháp phần mềm dạy học trực tuyến (dạy học trực tuyến đồng bộ, dạy học trực tuyến không đồng bộ), phần mềm kiểm tra đánh giá, phần mềm kho học liệu số, phần mềm thư viện số theo hướng tổng thể, đồng bộ, kết nối trao đổi dữ liệu với phần mềm quản lý trường học theo mã định danh, phục vụ có hiệu quả việc tổ chức và quản lý được các hoạt động dạy học trực tuyến.
3. Xây dựng hạ tầng CNTT và truyền thông.
Tăng cường đầu tư hạ tầng thiết bị CNTT phục vụ ứng dụng CNTT và dạy môn tin học một cách hiệu quả và thiết thực, cụ thể:
a) Khuyến khích các đơn vị sử dụng đồng thời nhiều nhà mạng khác nhau để đảm bảo chất lượng và sự ổn định dịch vụ Internet. Đầu tư thiết bị bảo mật (tường lửa, kiểm soát truy cập - IPS,...) cho hệ thống mạng và phần mềm bản quyền cho máy tính của các đơn vị.
b) Rà soát, xây dựng kế hoạch để chủ động trong việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên, máy tính và các hạ tầng thông tin khác phục vụ cho việc triển khai giảng dạy môn Tin học trong chương trình giáo dục phổ thông mới.
c) Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh đối với các hệ thống CNTT (phần cứng, phần mềm, wesbite...). Thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin. Đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh kỹ năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin đối với các thiết bị CNTT cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng...
d) Triển khai xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin trong trường học theo Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
4. Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.
Quan tâm nâng cao năng lực ứng dụng CNTT đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Kỹ năng khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý trong nhà trường. sử dụng phần mềm trình chiếu, phần mềm hỗ trợ soạn bài giảng tương tác, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo, phần mềm dạy học để đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trên lớp học, xây dựng bài giảng e-leaming, xây dựng sách giáo khoa điện tử; khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet; Kỹ năng cài đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản; kỹ năng sửa chữa, khắc phục những hỏng hóc đơn giản của máy tính và thiết bị CNTT.
5. Tổ chức, tham gia ngày hội CNTT lần thứ V.
Tích cực tham gia ngày hội CNTT lần thứ V cấp huyện và Thành phố dự kiến tổ chức vào tháng 3/2021 (sẽ có hướng dẫn cụ thể sau).
Các đơn vị tổ chức phát động phòng trào xây dựng phần mềm dạy học, phần mềm quản lý, sách điện tử, thí nghiệm mô phỏng, đồ dùng dạy học tự làm có ứng dụng CNTT, hồ sơ bài giảng điện tử e-learning...
Bồi dưỡng giáo viên, nhân viên kỹ năng ứng dụng CNTT hiệu quả trong công việc. Hưởng ứng cuộc thi kỹ năng CNTT trong giảng dạy và nghiệp vụ.
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP
1. Kiện toàn đội ngũ phụ trách CNTT trong nhà trường.
Phân công đồng chí Vũ Thị Lan, đ/c Đỗ Thị Phương Dung và Bùi Thị Thanh Thảo đảm nhận vị trí việc làm CNTT (vị trí việc làm theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT) làm đầu mối theo dõi, phụ trách.
2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên môi trường mạng và thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi để nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên, học sinh về vai trò của ứng dụng CNTT trong các hoạt động của nhà trường.
- Xây dựng 02 chuyên đề bồi dưỡng bằng hình thức bài giảng trực tuyến nhằm phổ cập kỹ năng ứng dụng CNTT cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên.
3. Phân công đ/c Vũ Thị Lan xây dựng quy chế quản lý, duy trì và khai thác sử dụng các hệ thống CNTT; cùng đ/c  Đỗ Thị Phương Dung chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng hệ thống; triển khai ứng dụng CNTT phải đi đôi với việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; có các hình thức khen thưởng tập thể, cá nhân làm tốt; có nhắc nhở, phê bình cá nhân chưa hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
4. Tiếp tục tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay;
5. Cân đối nguồn ngân sách được cấp để tiếp tục đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị CNTT, đào tạo nhân lực CNTT phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy và học tập của nhà trường; Tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa; phối hợp có hiệu quả việc đầu tư với thuê dịch vụ CNTT (theo quy định tại Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2019 và Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020).
6. Tăng cường kiểm tra, đánh giá các hoạt động ứng dụng CNTT trong nhà trường để có biện pháp thúc đẩy kịp thời.
- Phấn đấu 100% giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi ứng dụng CNTT hiệu quả trong giảng dạy.
- Có phân công theo dõi, quản trị và sử dụng website trường có hiệu quả.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Thực hiện đúng các quy định Phòng GD&ĐT về chế độ thông tin báo cáo.
1. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học về CNTT, báo cáo về Phòng GD&ĐT trước ngày 30/10/2020;
2. Tổ chức triển khai cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử cấp trường, báo cáo kết quả về Phòng GD&ĐT trước ngày 25/11/2020.
3. Tham gia cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử cấp Thành phố dự kiến tổ chức vào tháng 12/2020.
4. Tổ chức ngày hội CNTT lần thứ V cấp huyện; Sơ kết đánh giá tình hình ứng dụng CNTT giữa năm học, báo cáo về phòng GD&ĐT trước ngày 20/01/2021.
5. Tham gia ngày hội CNTT lần thứ V cấp huyện dự kiến tổ chức vào tháng 2/2021.
6. Tổ chức đánh giá, tổng kết triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2020-2021 và gửi phòng GD&ĐT trước ngày 20/5/2021.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Ứng dụng CNTT năm học 2020 – 2021 của trường THCS Bình Minh, đề nghị các đồng chí nghiêm túc thực hiện đạt hiệu quả.
 
Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- Phòng GD&ĐT( để b/c);
- Lưu VT.
 
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quốc Đạt

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Kế hoạch"

Văn bản mới

1103/TB-UBND

Công văn về thi tuyển dụng viên chức huyện Thanh Oai

Thời gian đăng: 27/12/2020

lượt xem: 37 | lượt tải:12

48/KH-THCSBM

KH thực hiện quy chế công khai năm học 2020 - 2021

Thời gian đăng: 01/11/2020

lượt xem: 40 | lượt tải:14

43/KH-THCSBM

KH QCDC năm 2020

Thời gian đăng: 01/11/2020

lượt xem: 47 | lượt tải:12

số 728/PGD&ĐT

An toàn trường học

Thời gian đăng: 16/11/2020

lượt xem: 47 | lượt tải:18

52/QĐ_THCSBM

QĐ kiểm tra nội bộ 2020 -2021

Thời gian đăng: 28/10/2020

lượt xem: 34 | lượt tải:52

131/KH-THCS

KH CNTT năm 2020

Thời gian đăng: 16/11/2020

lượt xem: 70 | lượt tải:69

663/GD&ĐT

KH CNTT năm 2020 - PGD

Thời gian đăng: 16/11/2020

lượt xem: 46 | lượt tải:40

46/KH-THCSBM

KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2020

Thời gian đăng: 06/11/2020

lượt xem: 35 | lượt tải:13

56/KH-THCSBM

KH văn hóa ứng xử 2020-2021

Thời gian đăng: 28/10/2020

lượt xem: 36 | lượt tải:28

số 81/THCSBM

BC kết quả thực hiện tuần lễ học tập suốt đời năm 2020

Thời gian đăng: 08/10/2020

lượt xem: 70 | lượt tải:43
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Cơ quan ban hành
Video
Quảng cáo 1
Thống kê
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay550
  • Tháng hiện tại12,386
  • Tổng lượt truy cập300,207
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây